Monomer

0

Monomer je molekula kterékoli ze skupiny sloučenin, z nichž většina je organických, která má schopnost reagovat s jinými molekulami za vzniku polymerů nebo velmi velkých molekul. Polyfunkčnost neboli schopnost tvořit chemické vazby s alespoň dvěma dalšími molekulami monomeru je nejdůležitější charakteristikou monomeru. Vysoce kvalitní bylinné extrakty a monomery mohou vytvářet pouze rovné, řetězovité polymery, ale monomery s vyšší užitečností poskytují vzájemně propojené, síťové polymerní položky.

31